Pronego

Neuvottelu on erityinen vuorovaikutuksen muoto, jossa sovitetaan yhteen keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja näkemyseroja.Taito tunnistaa neuvottelun tarve ja taito neuvotella ovat työelämän keskeisiä menestystekijöitä.Pronego tarjoaa ratkaisuja neuvotteluosaamisen kehittämiseen, neuvottelukulttuurin luomiseen työpaikoilla ja konfliktitilanteiden hallintaan sovittelun keinoin. Lue lisää.

Pronego

© Pronego 2012